Poradnik scenarzysty - Scenariusz

Spis treści
Poradnik scenarzysty
Krytyczne spojrzenie
Mam pomysł!
Konkret i otoczka
Konflikt
Akcja
Fabuła
Szczegóły praktyczne
Podsumowując...
Cybertechnika
Scenariusz
Scenariusz - c.d.
Konstrukcja fabuły
Konstrukcja fabuły - c.d.
Fabuła - c.d.
Wszystkie strony

SCENARIUSZ

Dla lubiących cyferki, podaję dodatkowo wymagania odnośnie marginesów w scenariuszu. W ScriptMakerze wszystko jest ustalone i nie trzeba odmierzać cali.

NAGŁÓWKI SCEN
- nagłówki scen - lewy 1,7 cala, prawy 1,1 cala;(przed nagłówkami scen występują dwie puste linie).

Nagłówki scen pisane są wielkimi literami, w kolejności od ogółu do szczegółu. Na ostatnim miejscu podaje się pory dnia i/lub godziny.
Nagłówek zaczyna określenie, czy akcja dzieje się we wnętrzu (WNĘTRZE lub INT.) czy w plenerze (PLENER lub EXT.). Ja używam skrótów angielskich, gdyż zajmują mniej liter. NIE WOLNO wyjeżdżać z nagłówkiem sceny do drugiej linii, co pokazuję poniżej.

EXT. ZIMA - WARSZAWA - ULICA MARSZAŁKOWSKA - POPOŁUDNIE - 
GODZINA SZESNASTA

Tak jak wyżej, nie wolno. Wolno tak, jak poniżej.

EXT. ZIMA - WARSZAWA - ULICA MARSZAŁKOWSKA - POPOŁUDNIE

W ScriptMakerze pisane są stylem Scene Heading

OPISY
- opisy - lewy 1,7 cala, prawy 1,1 cala.

Opisy są pisane literami normalnej wielkości, zgodnie z zasadami polskiej pisowni. Podobnie, jak w synopsisach i treatmentach, akapity nie mogą zawierać więcej niż 6 linii bez przerwy. Czas teraźniejszy. Opisy nie są justowane, lecz wyrównane do lewej. W SciptMakerze pisane są stylem Scene Action.

DIALOG
- dialog - lewy 2,7 cala, prawy 2,4 cala.

Pojedyncza kwestia dialogowa nie powinna przekraczać połowy strony. Film to nie dramat romantyczny, z monologami bohatera na kilka kartek. Jeśli chcesz zrobić scenę wielkiego monologu, wrzuć tu i ówdzie jakiś opis. ScriptMaker - Dialogue.

NAZWA POSTACI
- nazwa postaci w dialogach - lewy 4,1 cala.

Celowo nie napisałem IMIĘ POSTACI, gdyż często nie używa się imienia postaci, ale określenia zawodu (np. KELNER) lub przezwiska (np. FAJFUS). Nie zalecam używania jako określenia postaci więcej niż trzech wyrazów np. WSPANIAŁY JASIU ŻONGLUJĄCY POCHODNIAMI. Script Maker - Name.

EMOCJONALIA (parenthetical character direction).
- emocjonalia między nazwą postaci a kwestią dialogową - lewy 3,4 cala, prawy 3,1 cala.

Polecam nie używać ich w ogóle. Lepiej dać linijkę opisu niż wstawiać takie opóźnienia między nazwą postaci a jej kwestią. ScriptMaker - Parenthesis.

PRZEJŚCIA.
- przejścia między scenami np. CUT TO: - lewy 6,0 cala.

Zajmują miejsce, więc polecam ich nie używać. ScriptMaker -  Scene Transition.

NUMERY SCEN I UJĘĆ.
- numery scen i ujęć - numer lewy - lewy 1,0 cala, numer prawy - lewy 7,4 cala.

Numery scen i ujęć będziesz robić, gdy Twój pomysł wejdzie w fazę produkcji, a ty dostaniesz za to czek. W innym przypadku, jest to strata czasu, w dodatku budzi niechęć
do Ciebie ze strony montażysty, operatora kamery i reżysera.

MARGINESY PIONOWE.
- marginesy pionowe - górny - 0,5 cala przed numerem strony; strony numeruje się w górnym prawym rogu; między tekstem scenariusza a numerem strony jest linijka odstępu; dolny - 0,5 cala po ostatniej linijce tekstu.

Sprawa prosta, ustawia się dla tekstu scenariusza (a więc prócz strony tytułowej) i po sprawie.

WIELKOŚĆ STRONY.
- całkowita długość strony to maksimum 60 linii, łącznie z numerem strony;
- rozmiar papieru - 8,5 cala szerokości, 11 cali długości. W Polsce można używać A4 (210x297 - w centymetrach).

 

DODATKOWE UWAGI

Ich kolejność dowolna, gdyż wszystkie są jednakowo ważne.

POJAWIENIE SIĘ POSTACI.
Pierwsze pojawienie się postaci pod swoją własną nazwą jest wyszczególnione - nazwa postaci pisana wielkimi literami np.:

Do pokoju wchodzi TADEUSZ.

Nie ma znaczenia, czy postać pojawia się jeszcze później czy nie (np. KELNER z wiadomością). Nie ma znaczenia, czy jest to postać pojedyczna czy zbiorowa np. DELEGACJA.

OPISY POSTACI.
Istnieje kilka szkół opisu postaci.

Szkoła WERBALNA - postacie są charakteryzowane przez słowa w dialogu, które odnoszą się do ich wyglądu. Np.: Magda ma ładne, ciemne włosy.
Szkoła NIEWERBALNA TEKSTOWA - opisujesz wygląd postaci jako tekst w Scene Action. Np.: Magda siedzi przed lustrem. Ma ciemne, długie włosy, wiecznie uśmiechniętą twarz i piwne oczy.
Szkoła NIEWERBALNA BEHAWIORALNA - przez działania opisujesz wygląd postaci. Np.: Magda siedzi przed lustrem i przygląda się swoim długim włosom. Ziewa. Przeciera dłońmi piwne oczy i uśmiecha się do swego odbicia.
Szkoła NIEWERBALNA HASŁOWA - w tekście, po pierwszym pojawieniu się postaci, rzucasz hasła dotyczące wyglądu. Np.: Przed lustrem siedzi MAGDA (24 lata, długie, ciemne włosy, piwne oczy). Magda uśmiecha się do swego odbicia.

Rodzaje opisu można łączyć, natomiast nie należy ich mieszać. Ja używam szkoły niewerbalnej hasłowej, a pozostałych w zależności od potrzeby danej sceny.