Poradnik scenarzysty - Konstrukcja fabuły c.d.

Spis treści
Poradnik scenarzysty
Krytyczne spojrzenie
Mam pomysł!
Konkret i otoczka
Konflikt
Akcja
Fabuła
Szczegóły praktyczne
Podsumowując...
Cybertechnika
Scenariusz
Scenariusz - c.d.
Konstrukcja fabuły
Konstrukcja fabuły - c.d.
Fabuła - c.d.
Wszystkie strony

3) Punkt zwrotny 1
Punkt zwrotny 1 to poważny punkt konstrukcyjny. W nim, dotychczasowe życie bohatera ulega poważnej zmianie.
Neo spotyka więc Morpheusa i wskakuje do króliczej nory.

NAPIĘCIE EMOCJONALNE: 4 / 5

4) Kulminacja aktu 1
Kulminacja aktu 1 to płynne przejście między aktem I a II. Kończy elegancko, podsumowuje akt I i jednocześnie daje punkt wyjścia dla wydarzeń w akcie II. Neo zostaje odłączony od Matrixa i przetransportowany na pokład "Nabuchodonozora". Nazwa "kulminacja" jest trochę zwodnicza, gdyż napięcie powinno w niej lekko spaść w stosunku do punktu zwrotnego 1.

NAPIĘCIE EMOCJONALNE: 3,5 / 5

AKT 2
5) Reakcja bohatera na punkt zwrotny 1

Reakcja bohatera na punkt zwrotny 1 pokazuje, co zmieniło się w wewnętrznym i/lub zewnętrznym życiu bohatera po wydarzeniach punktu zwrotnego i kulminacji aktu 1.
Neo uczy się życia w prawdziwym świecie oraz przyzwyczaja do patrzenia na Matrix, znajdując się poza nim.

NAPIĘCIE EMOCJONALNE: 3 / 5

6) Punkt ogniskujący 1
Punkt ogniskujący 1 ogniskuje fabułę. Na tym etapie, wiemy, jaki jest problem filmu, znamy też głównego bohatera. Teraz czas na skierowanie fabuły w konkretnym kierunku.
Od punktu ogniskującego I zaczyna się powolny marsz ku zakończeniu filmu. Jako punkt ogniskujący 1 dałbym scenę skoku Neo między budynkami. Neo poznaje smak porażki i własnego ograniczenia. Istotą dalszej fabuły jest pokonanie tego ograniczenia przez Neo.

NAPIĘCIE EMOCJONALNE: 3,5 / 5

7) Działania bohatera
Są to wydarzenia fabuły, które wynikają z przyjęcia takiego a nie innego kierunku w punkcie ogniskującym 1.
Bohater poszukuje wyjścia z sytuacji opisanej w punkcie ogniskującym 1, rozwiązanie postawionego tam problemu.
Głównym wydarzeniem tego etapu filmu jest w Matrixie scena, w której Cypher knuje z Agentami pułapkę na Morpheusa.
Wbrew nazwie, w tym punkcie nie tylko bohater może działać - działać mogą też inne postacie, byle ciągnęło to fabułę w ustalonym wcześniej kierunku.

NAPIĘCIE EMOCJONALNE: 3,5 / 5

8) Punkt środkowy
W punkcie środkowym następuje przełom. Bohater musi zdecydować się na którąś drogę. Tutaj ma wybór - po raz ostatni w fabule. Wszystkie dalsze wydarzenia fabuły to konsekwencja wyboru podjętego w punkcie środkowym. Neo odwiedza Oracle.
Ona pokazuje mu dwie drogi (okrutnie czytelne rozwiązanie tego punktu), a Neo wie, że może powiedzieć "nie, nie jestem The One". Może też powiedzieć, że jest The One. Może również NIE opowiedzieć się za żadną ze stron. To też jest wybór.
I ten wybór waży na jego dalszym życiu i na dalszej fabule filmu.

NAPIĘCIE EMOCJONALNE: 4,5 / 5

9) Dalsze działania bohatera
Działania wynikające bezpośrednio z decyzji podjętej w punkcie środkowym. Dzięki ich zaistnieniu możliwe jest osiągnięcie zakończenia fabuły. Neo i reszta brygady wracają ze spotkania z Oracle. Zdrada Cyphera. Walka i ucieczka przed Agentami. Działania bezpośrednio wynikają z punktu środkowego. Co więcej, ma na nie wpływ punkt ogniskujący 1 - Neo nie staje do walki z Agentami, lecz ucieka razem z innymi.

NAPIĘCIE EMOCJONALNE: 3,5 / 5

10) Punkt ogniskujący 2
To wydarzenie, wynikające z poprzednich, przygotowuje fabułę do ostatecznego zwrotu ku zakończeniu. Morpheus zostaje pochwycony przez Agentów. To wydarzenie ukierunkowuje dalsze - Neo będzie musiał podjąć decyzję, czy będzie próbował go odbić, czy go zostawi na pewną śmierć.

NAPIĘCIE EMOCJONALNE: 4 / 5